Europeiska forskarna har upptäckt tre genetiska mutationer som ökar risken för fetma.

Tillsammans med tidigare erhållna data kommer upptäckten att utveckla verktyg för att bestämma den ärftliga predispositionen till fetma hos barn och vidta förebyggande åtgärder, skriver RIA Novosti med hänvisning till studien som publiceras i Nature Genetics Magazine.

En grupp forskare från Storbritannien, Frankrike, Schweiz och ett antal andra europeiska länder i tio år studerade de genetiska egenskaperna hos barn som lider av fetma, under sex års ålder, liksom vuxna vars fetma började i barndomen och i sin ungdom. Totalt undersöktes cirka 1,38 tusen personer. Uppgifterna jämfördes med de genetiska egenskaperna på 1,41 tusen friska människor.

Som ett resultat av experimentet upptäcktes tre tidigare okända genetiska varianter, vilket väsentligt ökade risken för fetma. Den första genen upptäcktes bredvid genompter, vars funktion är okänd. Detta alternativ är ansvarig för en tredjedel av alla fetma hos barn, liksom för den femte fallen av fetma hos vuxna.

Det andra alternativet som är förknippat med fetma hos barn och hos vuxna hittades i NPC1-genen. De tidigare studierna på möss har visat att denna gen kontrollerar responsabilidadpsiquiatrica.info aptit. Den detekterade mutationen är förknippad med 10% av fetma hos barn och 14% – hos vuxna.

Den tredje mutationen detekteras bredvid MAF-genomet, vilket i synnerhet kontrollerar produktionen av insulinhormoner och glukagon som är ansvarig för mättnad. Detta genetiska alternativ är ansvarigt för 6% av fetmafall hos barn och 16% – hos vuxna.

Forskare noterade att ytterligare forskning behövs för att avgöra om de upptäckta mutationerna fungerar oberoende, eller de är "clips" med varandra. Om så är fallet kan de vara ansvariga för mer än 50% av fetmafall hos barn och vuxna.